Đảng Dân chủ đã gian lận?

20/11/2020

Rudy Giuliani và các luật sư khác dẫn đầu các nỗ lực pháp lý của Tổng thống Donald Trump để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lại vào thứ Năm đã buộc phải đưa […]

CÂU CHUYỆN GIAN LẬN PHIẾU

18/11/2020

 Cuộc bầu tổng thống năm nay bảo đảm sẽ đi vào lịch sử như một cuộc bầu lạ lùng nhất nếu không muốn nói là tồi tệ nhất. Lạ lùng không phải vì kết quả […]

1 3 4 5