Ông Nguyễn Phú Trọng là ‘nhân sự đặc biệt’ được tái đề cử“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quá tuổi theo quy định nhưng được giới thiệu là nhân sự thuộc trường hợp đặc biệt”, theo ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ VN.

Ông Hầu A Lềnh cho biết thông tin trên bên hành lang Đại hội XIII, sáng 27/1.

Ông giải thích, theo quy định hiện hành, một trong các điều kiện để các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII tái cử là không quá 60 tuổi; Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tái cử không quá 65 tuổi.

Trường hợp “đặc biệt” nào ngoài độ tuổi theo quy định, nhưng cần phải cơ cấu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới thì Trung ương khóa XII xem xét, quyết định việc đề cử với Đại hội XIII.

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hơn 65 tuổi, là một trong các nhân sự thuộc trường hợp đặc biệt”, ông Lềnh nói.

Theo ông, các trường hợp đặc biệt gần đây “nhiệm kỳ nào cũng có”. Công tác nhân sự Đại hội XIII kế thừa kinh nghiệm từ các Đại hội trước, căn cứ vào tình hình thực tiễn, những trường hợp “đặc biệt” đã được Ban chấp hành Trung ương bàn rất kỹ lưỡng, trên cơ sở giới thiệu của Bộ Chính trị và của Tiểu ban nhân sự.

“Các nhân sự thuộc trường hợp đặc biệt đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có sức khỏe, năng lực công tác, có uy tín ở từng cương vị công tác của mình”, ông Lềnh nói.

Cũng theo ông Hầu A Lềnh, thực tiễn đất nước đặt ra yêu cầu phải có những vị lãnh đạo tiếp tục tham gia Trung ương khóa mới với kinh nghiệm và uy tín của mình, nên Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất lựa chọn một số trường hợp “đặc biệt” giới thiệu ra Đại hội XIII; nếu được Đại hội XIII tín nhiệm bầu thì “chúng ta sẽ có được những lãnh đạo kinh nghiệm, uy tín tiếp tục đóng góp cho đất nước”.

Tổng bí thư
Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHXHCNVN Nguyễn Phú Trọng

Trước đó, thông tin trong cuộc họp báo trước thềm Đại hội XIII hôm 22/1, ông Mai Văn Chính – Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cho hay Ban chấp hành Trung ương khóa XIII dự kiến có 200 người, trong đó 180 Uỷ viên chính thức và 20 Uỷ viên dự khuyết; cơ cấu 3 độ tuổi gồm dưới 50, từ 50 đến 60 và 61 tuổi trở lên. Trong đó, phấn đấu dưới 50 tuổi khoảng 15-20%; từ 50 đến 60 tuổi khoảng 70%; 61 tuổi trở lên trên dưới 10%. Ban Chấp hành Trung ương có số cán bộ trẻ trên 10%, nữ khoảng 12%.

Ngoài những người trong độ tuổi theo quy định, trong danh sách đề cử, Trung ương khóa XII đã giới thiệu một số Uỷ viên Trung ương khóa XII thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XIII và một số nhân sự lần đầu thuộc trường hợp “đặc biệt” tham gia Ủy viên Trung ương chính thức.

Trả lời câu hỏi Đại hội XIII sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hay giữ như hiện hành, ông Mai Văn Chính nói “Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất, do vậy việc sửa đổi Điều lệ Đảng hay không sẽ do Đại hội xem xét quyết định”.

Theo Điều lệ Đảng hiện hành, “Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp”.

Đại hội XI của Đảng (tháng 1/2011) đã bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI gồm 200 người, và trong Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương khóa XI bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư của Đảng.

Đại hội XII của Đảng (tháng 1/2016) cũng bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới với 200 thành viên; tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu tái cử.

Tháng 10/2018, tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV đã bầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bạn là người đầu tiên bình luận

Bình Luận

Thông tin Email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*