Quốc hội: thực hiện thu phí tự động không dừng ở tất cả các trạm BOT từ năm 2021Từ năm 2021, Việt Nam sẽ thực hiện thu phí tự động không dừng tại tất cả các trạm thu phí BOT đường bộ.

Đây là nội dung trong Chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua. Truyền thông Nhà nước loan tin hôm 19/11.

Chiến lược nói trên nằm trong Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Quốc hội Việt Nam yêu cầu hoàn thiện quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp và quản lý giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa.

Nghị quyết cũng yêu cầu xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, giảm số vụ, số người chết, bị thương vì tai nạn giao thông; rà soát hệ thống sân bay, xã hội hóa các dịch vụ hàng không.

Trong năm 2022, các cơ quan ban hành quy định ngành quốc gia trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không và đường thủy nội địa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Trong năm 2021, Quốc hội cũng yêu cầu ban hành quy định về hoạt động lấn biển; tăng cường quản lý về môi trường, đặc biệt là  đánh giá tác động của các dự án thủy điện, rừng phòng hộ; hoàn thiện các quy chuẩn quốc gia về môi trường.

Ngoài ra là những yêu cầu về hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông, lâm quốc doanh; kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Bạn là người đầu tiên bình luận

Bình Luận

Thông tin Email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*