Hoa Kỳ và Donal Trump

01/04/2021

Một cuộc khảo sát cho thấy hơn 2/3 số người Mỹ được hỏi đã cho rằng ‘’chính trị phải đạo’’ hay ‘’chính trị bản sắc’’ của đảng Dân chủ đã mang lại mối nguy cho […]

1 2 3 5