Quy định thuế mới tận thu, bất hợp lý

18/11/2020

Nghị định 126/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế đưa ra một số quy định mà doanh nghiệp không cẩn thận rất dễ bị đóng tiền chậm nộp. Thuế tạm nộp 3 […]

1 2