Em thấy buồn bản thân mình!

18/11/2020

Chưa bao giờ em thấy tủi thân và bế tắc như lúc này. Em thực sự cảm thấy rất mệt mỏi.Em sinh ra trong một gia đình không phải quá nghèo khổ, bố mẹ em […]