Hunter Biden Trong Vũng Nước Sôi…

10/12/2020

Chuyện Hunter Biden trở thành thời sự khoảng hai tháng trước ngày bầu cử, nào là tham nhũng và giúp cha là Joe Biden hối mại quyền thế là Phó Tổng thống để cha con […]