Hunter Biden Trong Vũng Nước Sôi…

10/12/2020

Chuyện Hunter Biden trở thành thời sự khoảng hai tháng trước ngày bầu cử, nào là tham nhũng và giúp cha là Joe Biden hối mại quyền thế là Phó Tổng thống để cha con […]

TT Trump thắng hay thua?

21/11/2020

Khi bài này được viết thì chưa có kết quả chính thức của bầu cử, bất kể việc cử tri của cả hai bên đều hò hét tung đủ loại fake news phe mình đang […]