Hoa Kỳ và Donal Trump

01/04/2021

Một cuộc khảo sát cho thấy hơn 2/3 số người Mỹ được hỏi đã cho rằng ‘’chính trị phải đạo’’ hay ‘’chính trị bản sắc’’ của đảng Dân chủ đã mang lại mối nguy cho […]

Cuộc chiến pháp lý bắt đầu

21/03/2021

Biden đã ban hành hơn 30 mệnh lệnh hành pháp trong vài tuần đầu tiên nắm quyền, nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào khác trong lịch sử. Tổng chưởng lý bang Alabama, Steve Marshall, […]

1 2 3