TT Trump thắng hay thua?

21/11/2020

Khi bài này được viết thì chưa có kết quả chính thức của bầu cử, bất kể việc cử tri của cả hai bên đều hò hét tung đủ loại fake news phe mình đang […]