Phó chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng và phó chủ tịch Bình Thuận bị khai trừ Đảng Cộng SảnÔng Chử Xuân Dũng

Ban Bí thư đã quyết định khai trừ Đảng đối với phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, phó chủ tịch Bình Thuận Nguyễn Văn Phong và giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn Ma Thế Quyên.

Ngày 13-1, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Chử Xuân Dũng – thành ủy viên, ủy viên Ban cán sự đảng, phó chủ tịch UBND TP Hà Nội; 

Ma Thế Quyên – tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn; Men Pholly – trưởng Ban dân tộc tỉnh, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư Huyện ủy, nguyên chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang;

Nguyễn Văn Phong – tỉnh ủy viên, ủy viên Ban cán sự đảng, phó chủ tịch UBND tỉnh, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận. 

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy:

Ông Chử Xuân Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nhận hối lộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra vi phạm, khuyết điểm, tiêu cực, tham nhũng, gây thất thoát ngân sách nhà nước; vi phạm quy chế làm việc, không thực hiện chỉ đạo của Thành ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Ma Thế Quyên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc.

Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để đơn vị thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật về kế toán, ngân sách nhà nước, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Ông Men Pholly đã vi phạm nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; đầu tư dự án và kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Phong trong thời gian giữ chức vụ bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Tài chính đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định pháp luật về đất đai, đấu thầu, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Vi phạm của các ông Chử Xuân Dũng, Ma Thế Quyên, Men Pholly, Nguyễn Văn Phong đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng, cơ quan nhà nước.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật: 

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Men Pholly. Khai trừ ra khỏi Đảng các ông Chử Xuân Dũng, Ma Thế Quyên, Nguyễn Văn Phong.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng.

Bạn là người đầu tiên bình luận

Bình Luận

Thông tin Email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*